MessageBird Privacyverklaring

Als u een Overeenkomst met ons bent aangegaan op basis van deze Voorwaarden, raden wij u aan een permanente kopie te downloaden en te bewaren voor toekomstig gebruik.

Deze privacyverklaring beoogt duidelijke, toegankelijke. en gemakkelijk te begrijpen informatie te verstrekken aan alle bezoekers van de website, leads, klanten en de ontvangers van onze communicatiediensten.

As an omnichannel communications platform, MessageBird and its Affiliates (24sessions, Pusher, SparkPost, and Telvox) (together “we”, "ons”, our”, or MessageBird”) provide a wide range of solutions to improve the communications experience for developers, businesses, and uw intended audience. We process personal data in order to deliver these services, operate our websites, and to conduct our day-to-day business. In this privacy statement, the terms “you”, “your”, or “Klant” refer to you. “Affiliate” means any entity that directly or indirectly controls, or is controlled by, or is under common control with the party specified. For purposes of this definition, “control” means direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the voting interests of the subject entity or the power to direct the management and policies of the subject entity.

De informatie in deze verklaring heeft betrekking op de praktijken en diensten van de merken 24sessions, MessageBird, Pusher, Sparkpost en Telvox.

This privacy statement applies to all products and services as provided by MessageBird (including through any of its Affiliates) and contains information about what personal data we collect, why we collect it, and how we process it, so that you can make an informed decision before making use of our platform, website, and communications services. This privacy statement applies regardless of your or any end user's geographical location and covers all of our websites, (sub)domains, mobile applications, desktop clients, as well as the services we provide.

Personal data refers to information that would allow any natural person to be directly or indirectly identified. Your use of our website or services may involve personal data relating to three categories of individuals:


 • Personal data related to a klant of potentiële klant, referred to as “Gegevens klantrekening” or ‘potential customer information’.

 • Personal data related to an eindgebruiker of ontvanger, meaning the individual that is interacting with you via our services and/or receiving communications from you via our services, referred to as ‘end user data’ (collectively, “Eindgebruiker”).

 • Personal data related to websitebezoekers, referred to as ‘website visitor data’.


Data privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens (inclusief persoonlijke gegevens van uw Eindgebruikers) is een van de kernprincipes van MessageBird. Onze privacyverklaring is bedoeld om u een gedetailleerd inzicht te geven in onze manier van gegevensverwerking. Wij vinden het belangrijk dat we transparant zijn, en dat u zich geïnformeerd en bevoegd voelt als het gaat om de privacy van uw persoonlijke gegevens en die van uw Eindgebruikers, en de stappen die we nemen om die persoonlijke gegevens te beschermen.

If you or any of your End Users are located in Singapore, references in this privacy statement to terms such as "data subject", "gegevensbeheerder", and "gegevensverwerker" should be taken to refer to the equivalent terms of "individual", "organization", and "data intermediary" under the Personal Data Protection Act of 2012 (“PDPA”).


If you or any of your End Users reside in California, references in this privacy statement to terms such as “personal data”, "data subject", "data controller", and "data processor" should be taken to refer to the equivalent terms of “personal information”, "consumer", "business", and "service provider" under the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”). MessageBird does not sell, rent, or otherwise disclose personal data or the personal data of End Users for money or anything else of value.

MessageBird past dezelfde gegevensbeschermingsnormen toe op alle personen, ongeacht nationaliteit, geografische locatie of gegevensbron. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt wanneer dit noodzakelijk is om een doel te bereiken, de personen wiens gegevens het betreft naar behoren zijn geïnformeerd en er wettelijke gronden zijn om dit te doen. Alle activiteiten met persoonsgegevens worden getoetst aan de GDPR van de EU of andere toepasselijke wetgeving.

1. Over onze verwerking van persoonsgegevens

We will only process personal data to the extent necessary to fulfill the specific purpose(s) for which you have submitted personal data. When you sign up to our services through our website, we request you to provide contact information details such as your name and email address. We subsequently use that information to create your account, facilitate your use of the services, billing purposes, and to provide you with relevant information about our services. Some basic examples of actions that result in us processing your personal data are (a) when you sign up to our newsletter, (b) you sign up for the services via our website and accept the Algemene voorwaarden (the “Voorwaarden”), or (c) sign up for the services through an order form. To the extent permitted or required by applicable law, you will be given the opportunity to explicitly agree to the collection, use, disclosure, and sharing of the personal data you’ve provided. We do not use your personal data for any other purposes than those agreed to by you or as permitted by the Terms and this privacy statement.


When you share personal data with us, we commit to handle that information in accordance with the applicable data protection and e-privacy regulations, including the General Data Protection Regulation (“GDPR”). Due to the nature of the services we do not interact with End Users directly. You are responsible for ensuring that you have all applicable rights and consents to share any End User personal data with us and that the personal data is accurate and complete.


1.1 Rollen en verantwoordelijkheden. When it comes to processing personal data, thier are several different roles and responsibilities that come into play. This privacy statement provides an explanation of the relevant roles, the corresponding responsibilities of each role, and the systems of governance that play an integral part in protecting your personal data.The data controller determines the purpose (why) and means (how) of personal data processing and remains ultimately responsible for the correct handling of the data subject’s personal data. In practice, the data controller is often the company that an individual (or data subject) provides their personal data to directly.


The data processor is a company that provides services to the data controller, and receives personal data from or on behalf of the data controller in order to perform those services. To give an example, when one of our customers sends a marketing campaign through our communications platform, we receive personal data from the customer, such as a phone number or email address of the intended recipient, in order to provide the service. In this example MessageBird acts as the data processor of the customer, who in turn is acting as the data controller of the phone number or email address entrusted to it by the individual to which this personal data belongs. The data processor only processes personal data according to the instructions of the data controller. These instructions are typically laid down in a data processing agreement between the controller and the processor.


Afhankelijk van uw relatie met ons, kunnen we ofwel gegevensbeheerder of gegevensverwerker zijn, of in bepaalde omstandigheden kunnen we beide zijn. Als u vragen hebt over deze praktijken of meer algemene vragen over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy[at]messagebird.com.

Persoonsgegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden, waaronder het voorkomen van spam en fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, communicatie, marketing, verkoopactiviteiten en aanvullende diensten. Persoonlijke gegevens worden nooit zonder doel verzameld, gebruikt of bewaard. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens van u of uw eindgebruikers.

2. Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Wij hebben een paar belangrijke prioriteiten als het gaat om de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Niet alleen geven wij prioriteit aan de veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke gegevens, maar ook aan de bescherming van uw privacyrechten en -vrijheden als individu.


2.1 Rechtsgrondslagen. All personal data we process is lawfully obtained and will only be processed to the extent we have a legal basis to do so. The legal bases we rely upon for processing of personal data are: (a) consent, (b) performance of a contract, (c) compliance with a legal obligation, and (d) legitimate interest. The specific legal basis which permits us to process your personal data may differ when you receive our services from an entity located outside the European Economic Area (“EEA”) and as a result the services and our processing obligations may be subject to non-EU data protection requirements.


Zoals hierboven aangegeven, verwerken wij persoonsgegevens op een beperkt aantal rechtsgronden:


 • Expliciete toestemming van de betrokkene. Bijvoorbeeld door het aanvinken van een vakje op onze website wanneer u productinformatie wilt downloaden.

 • Uitvoering van een contract. Dit omvat niet alleen het verlenen van de diensten, maar ook het onderhandelen over en het ondertekenen van een contract om een dienst te ontvangen.

 • Compliance with legal obligations applicable to us. For instance, preventing misuse of our services, cooperating with formal verzoeken om openbaarmaking, and retaining customer account data and financial data.

 • Ons gerechtvaardigd belang. Dit geldt bijvoorbeeld voor direct marketing gericht op bestaande klanten op een opt-out basis of om u op de hoogte te houden van informatie over onze diensten. Wanneer wij ons beroepen op gerechtvaardigd belang, hebben wij geoordeeld dat de verwerking geen hoog risico inhoudt, geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens betreft en geen fundamentele mensenrechten schendt.


2.2 Doelstellingen. The purposes for which we process your personal information depend on your relationship with us. For starters, you will be required to submit personal data related to you and the business you work for when creating an account. In addition, we may also require personal data in order to enable you and your End User’s (as applicable) to make use of our services. In other circumstances, we may process your personal data to conduct and expand our day-to-day business, such as for analytical improvements to the service, support, sales, marketing, and legitimate business purposes. Personal data can also help us improve the quality of our services and to develop new functionalities to fit the needs of our customers, such as product and experience personalization. In our Overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA) we refer to these purposes combined as ‘legitimate business purposes’.


Wij vragen alleen om persoonsgegevens die nodig zijn om de hieronder genoemde doeleinden, voor zover die op u van toepassing zijn, te vervullen; als de aard van onze relatie met u echter verandert, kan het zijn dat wij u om aanvullende informatie vragen. Als u bijvoorbeeld een formulier invult om meer informatie aan te vragen over een van onze producten, gebruiken wij uw contactgegevens om u de gevraagde productinformatie toe te sturen. Als u vervolgens besluit klant te worden, hebben wij aanvullende informatie nodig, waaronder uw factuuradres, voor het aanmaken van een account en het leveren van de diensten.

Hieronder volgt een lijst van doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken. Het specifieke doel dat van toepassing is op onze verwerking van uw persoonsgegevens hangt af van de aard en de omvang van uw relatie met ons.


 • Om het gebruik van onze diensten te bevorderen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.

 • Om relevante informatie over onze producten en diensten te delen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren, met inbegrip van belangrijke kennisgevingen over de diensten.

 • Om een account aan te maken dat gekoppeld is aan u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt.

 • Om uw identiteit te verifiëren.

 • De toegang tot en het gebruik van de diensten vergemakkelijken in overeenstemming met de voorwaarden.

 • Financiën en facturering, waaronder het nakomen van financiële verplichtingen zoals het betalen van belastingen en het zorgen dat facturen worden betaald.

 • Om klantenondersteuning te bieden en met u te communiceren over uw account.

 • Om het gebruik van onze producten en diensten te analyseren.

 • Voor de overdracht van informatie over de diensten; het bepalen van de prioriteit van de verwerking van de communicatie, routeringsconfiguraties en het optimaliseren van de infrastructuur.

 • Om naleving van de Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving af te dwingen.

 • Om onze site en uw account veilig te houden.

 • Om frauduleuze of onwettige activiteiten op te sporen, te voorkomen en te bestrijden.

 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, u, onze andere klanten of een andere derde partij te beschermen.

 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten, met inbegrip van het voldoen aan rechterlijke bevelen, geldige verzoeken om informatie, geldige dagvaardingen en andere passende juridische mechanismen.

 • Om vragenlijsten en enquêtes uit te voeren om u, onze andere klanten en Eindgebruikers betere diensten te kunnen leveren; op voorwaarde echter dat uw deelname aan en het invullen van vragenlijsten altijd vrijwillig is.

Wij vragen en bewaren alleen persoonsgegevens wanneer dat strikt noodzakelijk is. De gegevens die wij opvragen zijn relevant voor onze relatie en uw doel. Wij hebben bijvoorbeeld een e-mailadres nodig om u marketingmails te kunnen sturen, maar wij hebben uw geslacht of betalingsgegevens niet nodig.

3. Welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe

Het exacte type gegevens dat wij verzamelen hangt af van de relatie die wij met u hebben en het product of de dienst die u gebruikt. Het toepassen van uw cookiebeheerinstellingen op onze website, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het downloaden van marketingmateriaal, het aanvragen van contact met ons verkoopteam, het aanmaken van een account of het gebruik van een van onze producten en diensten, zijn allemaal voorbeelden van acties die u onderneemt waarbij u bepaalde persoonsgegevens met ons moet delen die specifiek zijn voor die bepaalde interactie.


3.1 Persoonlijke gegevens die rechtstreeks van u worden verzameld. The categories of personal data we collect from you include personal identifiers, employment or professional information, financial information, commercial information, information related to internet activities, and location related information.


 • Persoonlijke identificatiemiddelen. Wanneer u een account aanmaakt en gebruik maakt van onze producten en diensten, dient u ons persoonlijke identificatiegegevens te verstrekken. Persoonlijke identificatiegegevens die worden verstrekt als onderdeel van het aanmaken van een account of het gebruik van producten en diensten worden "klantaccountgegevens" genoemd. Accountgegevens bestaan uit uw naam, contactgegevens zoals zakelijk adres, telefoonnummer en e-mailadres, financiële informatie, geslacht (optioneel) en handtekening (afhankelijk van onze zakelijke interacties). Daarnaast kunnen wij, wanneer u productgerelateerde informatie aanvraagt, vraagt om contact met ons verkoopteam of deelneemt aan evenementen, persoonlijke identificatiegegevens van u vragen, zoals uw naam en contactgegevens.

 • Informatie over werk of beroep. De informatie die wij over u verwerken die betrekking heeft op uw werk of beroep, het bedrijf waarvoor u werkt en uw functie.

 • Financiële informatie. De betalings- en factureringsgegevens die wij van u vragen om met ons of rechtstreeks met een betalingsdienstaanbieder te delen, zoals de naam en het bijbehorende adres van de factuur, het bankrekeningnummer of de gegevens van de creditcard.

 • Commerciële gegevens. Commerciële gegevens hebben betrekking op uw interesse in producten, uw gebruik van diensten, platforms en accountdashboards, en alle webpagina's die u bezoekt.

 • Informatie over internetactiviteiten. Wanneer u onze websites, marketing e-mails en diensten bezoekt, worden gegevens verzameld over uw apparaat en browser, tijdzone-instelling, bezochte webpagina's, producten die u bekijkt of zoekt, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie, internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, gebruik van cookies, pixels of soortgelijke technologieën.

 • Locatiegebonden informatie. Bij het gebruik van onze diensten en producten wordt locatiegebonden informatie verwerkt. Het type gegevens in kwestie zal verschillen afhankelijk van de dienst die u gebruikt, maar locatiegebonden informatie kan uw IP-adres en/of dat van uw eindgebruiker omvatten, het bedrijfsadres en metadata over het dienstverkeer, zoals het routeringspad en de eindvervoerders.

 • Informatie over interactie met ondersteuning. Wanneer u telefonisch contact hebt met onze Klantenservice, verwerken wij het telefoonnummer dat u gebruikt en informeren wij u dat het gesprek kan worden opgenomen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij vragen en bewaren alleen persoonsgegevens wanneer dat strikt noodzakelijk is. De gegevens die wij opvragen zijn relevant voor onze relatie en uw doel. Wij hebben bijvoorbeeld een e-mailadres nodig om u marketingmails te kunnen sturen, maar wij hebben uw geslacht of betalingsgegevens niet nodig.

3.2 Uit andere bronnen verzamelde persoonsgegevens. We may use personal data we obtain from sources other than you (“Third Party Data”). Third Party Data may be combined with personal data that you provide to us. Third Party Data may include, but is not limited to, (a) personal identifiers, and (b) employment or professional information, such as company name, company description and website, company (estimated) revenue and employee range, company industry, employment role and title, seniority, full name, and phone number. Most of the information we collect about you from other sources is business related but even in a business relationship certain information might be considered personal data and process that information accordingly. This information is used to develop our business by updating, expanding, and analyzing our customer relationship records.


Gegevens van derden worden verzameld uit de volgende bronnen:


 • Derde dienstverleners van zakelijke informatie. Wij verkrijgen zakelijke gegevens, zoals werkgelegenheids- of beroepsinformatie van derden. Deze informatie omvat e-mailadressen, het bedrijf waarvoor iemand werkt, functietitels, telefoonnummers en URL's van LinkedIn-profielen. Wij verkrijgen deze informatie om ons bedrijf uit te breiden via direct marketing, gerichte reclame en promotie van evenementen.

 • Externe aanbieders van sociale media. Afhankelijk van de privacy instellingen van jou en/of je Eindgebruikers, kunnen derde partij social media dienstverleners zoals Google, Twitter en Facebook ons voorzien van informatie over jou of een Eindgebruiker. Echter, als jij of een Eindgebruiker verbinding maakt met een social media pagina kan je (afhankelijk van het platform) de optie krijgen om te beslissen of je die informatie wel of niet met ons wilt delen.

 • Iemand anders die voor uw bedrijf werkt. Uw collega's kunnen ons persoonlijke gegevens over u verstrekken, zoals uw naam, functie, e-mailadres of telefoonnummer.


Als u niet langer wilt worden benaderd door onze verkoop- en marketingteams, kunt u zich altijd afmelden voor een e-mailcampagne door contact op te nemen met uw accountmanager of ons ondersteuningsteam via support[at]messagebird.com.


Behoudens eventuele uitzonderingen die in deze privacyverklaring of in de Voorwaarden zijn vermeld, hebt u altijd een keuze als het gaat om de soorten en omvang van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Wanneer wij u vragen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u dat weigeren. Voor veel van onze producten en diensten zijn echter persoonsgegevens nodig, zodat uw keuze om in bepaalde gevallen geen persoonsgegevens te verstrekken, ertoe kan leiden dat u een bepaald product, een bepaalde dienst of een bepaalde functionaliteit niet kunt gebruiken.

Persoonsgegevens van de eindgebruiker per dienst

PRODUCTEN EN DIENSTEN

PRODUCTEN EN DIENSTEN

BETROKKEN CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VAN EINDGEBRUIKERS

BETROKKEN CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS VAN EINDGEBRUIKERS

SMS

Telefoonnummer, verkeersgegevens*, locatiegerelateerde gegevens**, communicatie-inhoud

Stem

Telefoonnummer, verkeersgegevens*, locatiegerelateerde gegevens**, opnames van communicatie-inhoud (optioneel)

E-mail diensten

Identificatie- en contactgegevens (naam, e-mailadres en andere door u verstrekte demografische en segmentgegevens); IT-informatie (IP-adressen, gebruiksgegevens, cookiegegevens, online navigatiegegevens, locatiegegevens, browsergegevens); communicatie-inhoud.

Nummers
(Local Numbers, Short Codes, Programmable Numbers API)

None. Please take the additional service into account that is used in combination with the Numbers service, such as Stem or SMS, to get the correct understanding of personal data involved, as applicable to you.

Inbox

Klantagentgegevens, dienst-/kanaalspecifieke gegevens

Flow Builder

E-mail adres, telefoonnummer of kanaal ID in Flow Builder invocaties aangemaakt door de klant, dienst/kanaal specifieke gegevens.

Platform voor video-engagement

Vergader informatie:

 • Vergaderdatum

 • Beschrijving van de vergadering

 • Evaluatie van de vergadering (optioneel)

 • Afronding van de vergadering (optioneel)

 • Audio- en/of video-opname van de vergadering (optioneel)

Gasteninformatie:

 • Naam van de gast

 • Gast e-mail

 • IP-adres

 • Gastentelefoon (optioneel)

Omnichannel Widget

E-mail address, phone number, channel identification, prefered channel of communication, IP-adres, traffic data*

Gesprekskanalen
(WhatsApp for Business, Google Business Messages, Facebook Boodschapper, Instagram, Line, Twitter, Viber, WeChat)

Telefoonnummer of kanaalidentificatie, verkeersgegevens*, communicatie-inhoud

Pushmeldingen
(Pusher RTC Kanalen Service and Pusher Beams Service)

IP-adres, verkeersgegevens*, communicatie-inhoud

CDP

Naam, e-mailadres, functie, IP-adres

* Traffic data is data that is processed for the purpose of transmitting communications, such as routing data, and data about the date, time, and duration of the communication. 

** Location related data is data with which the geographical position of the carrier or the communication equipment can be determined on the basis of the supplier used.

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is of wanneer dit wettelijk verplicht is. Gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en gelieerde bedrijven, waaronder aanbieders van communicatie- en technologiediensten. Derden moeten voldoen aan strikte privacy- en beveiligingspraktijken.

4. Partijen waarmee wij persoonsgegevens delen

Wij delen persoonsgegevens met derden, maar alleen in beperkte gevallen. Ongeacht of wij de rol van gegevensbeheerder of gegevensverwerker vervullen, wanneer wij persoonsgegevens met derden delen, zorgen wij er altijd voor dat de derden waarmee wij persoonsgegevens delen, zich houden aan soortgelijke gegevensbeschermings- en veiligheidsnormen als die welke in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Er zijn vijf categorieën derden waarmee wij persoonsgegevens kunnen delen:


 • (Tele)aanbieders van communicatiediensten;

 • Externe dienstverleners en technologieleveranciers;

 • MessageBird Affiliates; en

 • Overheidsinstanties, wanneer zij daartoe wettelijk verplicht zijn.


4.1 Aanbieders van (Tele)communicatiediensten. To provide you with certain products and services, we engage with telecom operators, aggregators, carriers, and other communications service providers for routing and connectivity purposes. In order to make sure the message you sent will reach the intended recipient regardless of their physical location, we use a global network of telecom providers. When it comes to the contents of electronic communications transmitted by communication providers, these operators, aggregators, and service providers are neither data controllers nor data processors because they act as mere conduits for the transmission of communication content. If communications services providers process any personal data for their own purposes (e.g. fraud prevention, billing, filtering, or legally required data retention activities) they act as data controllers.


4.2 Derde aanbieders van diensten en technologie. We share personal data with third party service providers, like analytics, data science, and fraud prevention service providers, as well as our cloud hosting providers. We never share information with a third party without vetting them in advance and having the required contractual, technical, and organizational safeguards in place. An overview of third party service providers can be found via the section ‘Erkende verwerkers’ of this privacy statement.


Wij verkopen geen informatie aan derden voor reclame- of marketingdoeleinden. Wij gebruiken direct marketing technologieën zoals Google Adwords, LinkedIn en Facebook voor onze eigen interne bedrijfsdoeleinden. Voor meer informatie over hoe u uw reclamevoorkeuren kunt beheren, raadpleegt u uw instellingen voor cookiebeheer of bezoekt u de reclame-instellingen in uw webbrowser.


4.3 Betalingsdienstaanbieders (PSP's). When you pay for our products and services, PSPs provide you with two ancillary services in addition to the basic provision of payment services: (a) Saved Payment Methods and (b) Auto Recharge. Stripe, Mollie, and Adyen are the PSPs that collect, process, and store all of your payment requests and do so as data controllers in their own right.


 • Met de functie Opgeslagen betaalmethoden kunnen klanten gemakshalve financiële informatie voor een specifieke betaalmethode opslaan. De informatie die nodig is voor deze dienst verschilt afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode (bijvoorbeeld creditcard, iDeal of Paypal). Voor een creditcard moet u de laatste vier cijfers van een creditcardnummer, de vervaldatum en de naam van de kaarthouder opgeven. Voor iDeal moet u het IBAN/BIC-nummer en de naam van de rekening opgeven. Voor PayPal is de enige vereiste informatie het e-mailadres van uw PayPal-rekening.

 • Met de functie Automatisch herladen kun je je rekeningsaldo automatisch aanvullen als het onder een door jou vooraf bepaalde minimumdrempel komt. U kunt deze aanvullende dienst inschakelen door middel van een keuzeknop, waarmee u ons en onze PSP's toestemming geeft om uw betalingsgegevens te gebruiken om de tegoeden op uw saldo automatisch aan te vullen. Uw voorkeursbank kan u om extra verificatie vragen voordat u de functie Automatisch herladen kunt gebruiken.


For both of these ancillary payment functionalities you can withdraw your consent at any time on the customer finance settings page, here.


4.4 MessageBird Affiliates. In order to do business with our global offices, we might need to share personal data between all of the companies in the MessageBird group. Both MessageBird B.V. and all of our Affiliates will only ever use the data as described in this privacy statement, the Terms, the DPA, and only to the extent permitted under applicable law.


4.5 Verzoeken om openbaarmaking door de overheid. We will not share your information with third parties outside of those third parties outlined in this privacy statement or without your permission, except when we’re legally required to do so and in accordance with our Beleid inzake verzoeken om openbaarmaking. As company policy, we will provide you with a notice in case a governmental authority requests information from us about you or your customers, unless this is explicitly forbidden by law. If authorities do not want us to notify our customers, we require them to explicitly reference the legal grounds that would prevent us from doing so in the disclosure request. We also push back any disclosure request to the extent we have a reasonable legal basis to do so. The Beleid voor verzoeken om openbaarmaking addresses circumstances in which we are legally obligated to respond to official government requests for disclosure of information and requirements we have set for government requests to be processed in accordance with our policy.

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan zakelijke partners buiten de Europese Unie. Wij beschikken over krachtige privacyprocedures die wij waar nodig inzetten om de privacy van personen binnen en buiten de EU te beschermen.

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Als wereldwijde aanbieder van clouddiensten brengt het gebruik van onze diensten vaak de overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers en derden binnen en buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") met zich mee. Wij zorgen ervoor dat onze partners, ongeacht hun locatie, voldoende waarborgen hebben om uw persoonsgegevens naar behoren te verwerken en te beschermen in overeenstemming met onze eigen normen voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

Een van de belangrijke stappen die wij nemen als het gaat om internationale gegevensoverdrachten waarbij derden betrokken zijn, is due diligence en doorlichting. Als onderdeel van het doorlichtingsproces van derden zorgen wij ervoor dat persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan een derde partij buiten de EER met het vereiste mechanisme voor grensoverschrijdende doorgifte en de vereiste waarborgen. Dit betekent dat wanneer wij een derde inschakelen die buiten de EER is gevestigd, wij overeenstemming bereiken over het passende niveau van gegevensbescherming, met inbegrip van aanvullende contractuele, technische en organisatorische maatregelen en de uitvoering van een effectbeoordeling van de overdracht waar nodig, om de voortdurende bescherming van de rechten en vrijheden van alle personen, binnen en buiten de EU, te waarborgen. Wij houden consequent toezicht op wijzigingen in de internationale doorgiftemechanismen die krachtens de toepasselijke privacywetgeving zijn toegestaan, om ervoor te zorgen dat de internationale normen inzake gegevensbescherming voortdurend worden nageleefd.

Voor een effectieve gegevensbescherming zijn goede beveiligingsmaatregelen nodig. Onze maatregelen zijn opgesteld met de hoogste normen van vertrouwelijkheid in gedachten. Wij beschikken over verschillende informatiebeveiligingscertificaten, waaronder ISO27001 en SOC II.

Dit zijn onze voorwaarden! Tenzij u een bedrijf bent of werkt dat een aparte schriftelijke overeenkomst met ons heeft, zijn deze voorwaarden het bindende contract tussen u en ons dat uw gebruik van onze Diensten regelt. Het commentaar in de kantlijn is alleen bedoeld om u te helpen de voorwaarden te begrijpen en maakt *geen* deel uit van het contract.

6. De gegevensbeschermings- en veiligheidsnormen die wij toepassen

Gegevensbeveiliging is van het grootste belang voor MessageBird. We investeren in geavanceerde technologie en grondige beveiligingsonderzoeken van onze infrastructuur en medewerkers om de beveiligingsrisico's tot een minimum te beperken. Bovendien zijn wij, afhankelijk van het platform, de diensten en producten die u gebruikt, in het bezit van meerdere wereldwijd erkende normen voor Information Security Management Systems, zoals ISO/IEC 27001:2013, SOC 2 Type II en NEN7510 certificeringen, om er maar een paar te noemen. Al onze hosting providers zijn ook ISO/IEC 27001:2013 en SOC 2 Type II compliant.


Aangezien al onze accounts voor toegang tot onze platformdiensten beveiligd zijn met een wachtwoord (met optionele tweefactorauthenticatie), moet u de enige persoon zijn die toegang heeft tot uw account. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van de inloggegevens voor uw account. Als uw inloggegevens worden gestolen of zonder uw toestemming worden gebruikt, is het noodzakelijk dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt, zodat wij maatregelen kunnen nemen om uw account te beveiligen. U kunt ons op de hoogte stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account door een e-mail te sturen naar security[at]messagebird.com met als onderwerp 'Urgent: accountgegevens'.


If you want to know more about the measures we take to keep your data secure, please review our Veiligheid webpagina and Veiligheidsoverzicht. These documents contain information about the industry standard, administrative, technical, physical, and organizational safeguards designed to prevent unauthorized access and use of your personal data.

De duur van de bewaring van persoonsgegevens wordt bepaald door een combinatie van wettelijke vereisten, instructies van klanten en de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de informatie is verzameld.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De duur dat wij persoonsgegevens mogen bewaren, hangt af van de aard en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wij bewaren persoonsgegevens alleen om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen die op ons of de specifieke Affiliate waarmee u een contract hebt gesloten, van toepassing zijn (zoals uiteengezet in de Voorwaarden). De toepasselijke wettelijke vereisten voor het bewaren van persoonsgegevens kunnen variëren afhankelijk van de geografische locatie van ons of de Affiliate waarmee u een contract sluit, of waar de communicatiediensten worden beëindigd.


7.1 SMS en spraak. Personal data related to the use of SMS and Stem, services have a default retention period of six (6) months. The retention of personal data related to those services are necessary (a) to fulfill our legal obligations to ensure the integrity and security of our services, and actively prevent misuse of telecommunications services, (b) for the transmission of information over the services, and (c) to ensure we are able to fulfill our legal obligations to assist formal governmental authorities. For more information on disclosure requests please review our Beleid voor verzoeken om openbaarmaking. In other jurisdictions, retention obligations for telecommunication service providers can be for an extended period of time and may be up to two years.


7.2 Omnichannel-communicatiediensten. For all other communications services, features, and products we retain personal data for the duration of our contract with you or our provision of the services to you, or where possible for a different period as agreed upon with you as the customer. In addition, we provide certain ancillary services which include, but are not limited to, the ability to maintain an online address book ‘Contacts’ for your convenience, and insights into account specific communication usage and transmission history for the duration of our contract with you or our provision of the services to you. You acknowledge and agree that any end-user/communication recipient personal data, such as phone numbers, email addresses, etc, are controlled by you and any data protection rights exercised by your End Users must be actioned by you. It is your responsibility as a data controller or acting on behalf of a data controller to ensure compliance with your obligations towards End Users whose personal data you control.


7.3 Marketing en verkoop. We keep personal data for marketing and sales purposes up to twelve (12) months, or, if you are an existing customer, for the duration of the services, unless you have withdrawn your consent or unsubscribed from receiving marketing information.


7.4 Naleving van zakelijke en financiële wettelijke verplichtingen. We are under an obligation to demonstrate compliance with applicable national and EU financial and tax laws and regulations. To do so, we retain Customer Account Data such as name, email address, (company) address, (company) bank details, invoices, and position within the company for a period up to ten (10) years.

Het bewijs dat voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is gegeven of is ingetrokken, wordt in voorkomend geval vijf (5) jaar bewaard.


Houd er rekening mee dat wij niet altijd kunnen voldoen aan een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens als het verzoek in strijd is met een van onze wettelijke bewaarplichten. Aangezien wij moeten aantonen dat verzoeken om rechtmatige uitoefening van rechten zijn ingewilligd, bewaren wij bevestigingsmails met betrekking tot deze verzoeken vijf (5) jaar.


Na afloop van een bewaartermijn kunnen wij persoonsgegevens in een niet-identificeerbare vorm bewaren voor archiefdoeleinden, statistische doeleinden en/of andere legitieme zakelijke doeleinden. Geen van de gegevens zal een persoon direct of indirect kunnen identificeren.

Wij hebben maatregelen genomen om u in staat te stellen uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen, waaronder het laten wissen van uw gegevens. In sommige situaties kunnen onze wettelijke verplichtingen ons beletten om verzoeken om gegevensbescherming in te willigen.

8. Hoe u uw rechten en keuzes inzake gegevensbescherming kunt controleren

Ook al verzamelen wij uw persoonsgegevens voor de verschillende doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, uw persoonsgegevens blijven uw eigendom. U bent de baas over uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van Eindgebruikers (indien van toepassing). Tenzij wij een wettelijke verplichting hebben, heeft u de controle over uw rechten en vrijheden op het gebied van gegevensbescherming. U kunt als websitebezoeker uw cookiebeheerinstellingen wijzigen, toestemming voor onze verwerking van uw gegevens intrekken indien van toepassing, uw persoonlijke gegevens controleren en inzien, bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens wanneer dit gebeurt op de wettelijke basis van legitiem belang, of beperking van de verwerking van gegevens verkrijgen indien dit noodzakelijk is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


8.1 Uw recht op gegevensbescherming uitoefenen: controle over uw persoonsgegevens.


Klant van MessageBird of SparkPost. If you have an account for any of our products or services at Messagebird.com or Sparkpost.com you can view, amend, delete, and transfer the personal data you control (including the personal data of your End Users). If you want to exercise control over your or your End Users’ personal data, you can do so via the privacy dashboard on your online account. We provide all of our customers with reasonable assistance to fulfill their obligations as a data controller towards the recipients of the communications you have sent over our platform. In order to verify your identity, or the validity of a request you make on behalf of the end-user whose data you control, we have made technical and organizational measures available that allow you to fulfill these obligations via your online account. For the avoidance of doubt, you as a customer acting as a data controller are responsible for processing any requests or complaints on behalf of your End Users whose personal data you control.


Klanten van 24sessions, Pusher, of Telvox, en alle andere personen. If you do not have an account for any of our products or services, and therefore do not have access to the privacy dashboard you can exercise your personal data rights by sending a request to privacy[at]messagebird.com or via written request addressed to our headquarters in Amsterdam.


8.2 De toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. If you have provided us with your personal data on a consent basis and you no longer want us to use that personal data for any reason then you are always free to change your mind and revoke consent. If you make a legitimate withdrawal of consent request to us, we will always comply with your request, unless we're legally required to keep your personal data (such as to demonstrate that we have acted upon a withdrawal of consent request).


8.3 Bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens en deze beperken. If we are processing your personal data using a legitimate interest basis, you have the ability to object to this processing and can exercise your right to restrict this processing. If you exercise your right to restrict personal data we process on a legitimate interest basis, we will assess each request on a case-by-case basis according to the rules set out by applicable data protection laws. If we reject your request we will demonstrate that we have compelling grounds to do so or that there’s a legal claim which allows us to retain personal data. If you do not agree with how we’ve handled your request, you can file a complaint with the Data Protection Supervisory Authority of The Netherlands, the authority related to the European member state you live or work in, or the country in which the suspected infringement of your right to restrict personal data has taken place.


8.4 Verwerkingstijd van verzoeken van betrokkenen. Under normal circumstances, we will process your request as soon as possible but no later than within one (1) month of receiving the request. If a request is complicated or we receive too many requests during a given time period, our response time may be extended up to two (2) months from the date the request was received. We will inform you if you should expect a two (2) month response time. When you choose to delete your personal data, we may hold onto fully anonymised and aggregated data. If we do so, this anonymised and aggregated data will not be able to identify you as a person in any way. If we’re required to retain your information for legal reasons, we will let you know when we respond to your request.

Specifiek voor in Californië gevestigde personen geldt dat consumenten niet mogen worden gediscrimineerd wegens de uitoefening van hun rechten uit hoofde van de CCPA.

Cookies zijn onderverdeeld in drie categorieën: verplichte cookies die geen persoonsgegevens bevatten en strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze webpagina's, opt-out cookies die geen persoonsgegevens bevatten en nuttig zijn voor onze analyses, en opt-in cookies die wel persoonsgegevens bevatten en die wij gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.

9. Cookie mededeling

9.1 Soorten cookie-categorieën. Our websites primarily use four types of cookies; strikt noodzakelijk, prestatie, functioneel, and marketing cookies. These include first and third party cookies: first party cookies are set and controlled by us, while third party cookies are set and controlled by a third party tool or service provider. The duration for which a cookie is set varies. Session cookies disappear from your computer or browser when you logout of your account or close your browser, while persistent cookies are stored even after you have closed the page. The retention periods for cookies are specified below. With the exception of strictly necessary cookies, cookies will only be placed on your device and/or browser after you confirm or update your preferences through the cookie management settings.


Als u besluit geen opt-in prestatie- en functionele cookies op een site toe te staan, functioneert de site mogelijk niet volledig zoals ontworpen. U kunt bijvoorbeeld problemen ondervinden bij het inloggen of bij het behouden van ingestelde voorkeuren, zoals de voorkeurstaal die de website weergeeft.


 • Strikt noodzakelijk. These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in, or filling in forms.

 • Functioneel. These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation such as the website content being provided in the preferred language for your location. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages.

 • Prestaties. These cookies allow us to measure visits, traffic sources, and engagement so we can improve the performance of our site. They help us learn which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.

 • Marketing. These cookies allow advertising parties to uniquely identify your browser and internet device. These cookies have the capability to either alone or in conjunction with others uniquely identify a person directly or indirectly. They may be regarded as personal data under the relevant Data Protection Legislation.


Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die wij samen met de aanbieders van individuele cookies aan het classificeren zijn.

IP-adressen: wanneer u onze website of accountportaal bezoekt of onze producten en diensten gebruikt, verwerken wij uw IP-adres. Wij gebruiken IP-adressen om informatie op te sporen en te analyseren over de apparaten die interactie hebben met onze systemen en om te weten waar deze apparaten zich bevinden. Bijvoorbeeld om de locatie van aanmeldingen voor klantenaccounts op te sporen om ons te helpen mogelijke fraude of kwaadaardige activiteiten te bestrijden.


Webbeacons: een webbeacon is een object dat in een webpagina of e-mail wordt geplaatst en dat wij gebruiken om te controleren of een gebruiker de inhoud ervan heeft bezocht. Wij gebruiken web beacons samen met cookies om gegevens te verzamelen over uw gebruik van onze site en account portal. Wij kunnen bijvoorbeeld web beacons gebruiken in marketing e-mails die ons op de hoogte stellen wanneer u een e-mail opent of op een link klikt.


9.2 Uw cookie-instellingen wijzigen. When you visit one of our websites for the first time, you can either allow us to place all the cookies we use on your browser, decide to accept specific cookies, or deny all cookies that are not strictly necessary. You can always change your preferences either in your browser settings or in the cookie settings on our website. Within our cookie management settings, we outline each cookie type in use on our site and provide an explanation of the implications of accepting each cookie type.


9.3 Cookies van uw browser beheren. Find out more on how to update, activate, deactivate, or remove cookies using your browser by visiting the links below:
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

10. Kinderen

Onze diensten en producten zijn niet gericht op of bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar. Wij verzamelen en/of verwerken nooit bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar. Als we ontdekken dat we persoonsgegevens van een kind hebben ontvangen zonder ouderlijke of wettelijke toestemming, zullen we redelijke stappen ondernemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Als u denkt dat wij informatie van of over een kind hebben, neem dan contact met ons op via privacy[at]messagebird.com met als onderwerp: 'Kinderen'.

12. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bij te werken, aan te passen of te verwijderen. Indien wijzigingen uw rechten onder deze privacyverklaring substantieel beïnvloeden, zullen wij u waar mogelijk op de hoogte stellen. U kunt altijd besluiten om uw gebruik van onze diensten te staken als u het niet eens bent met eventuele updates van deze privacyverklaring.

13. Geschillen

Als u een geschil met ons hebt met betrekking tot ons privacybeleid, neem dan contact op met ons juridisch team op privacy[at]messagebird.com met als onderwerp: 'Geschil'. Als we er via e-mail niet uitkomen, verwijzen we naar de Voorwaarden, die beschrijven hoe geschillen tussen ons worden opgelost. Zorg ervoor dat u de voorwaarden doorneemt voordat u gebruik maakt van onze producten en diensten.

14. Erkende subverwerkers

An overview of the third-parties used for the processing of personal data can be found here. In addition, the Help Center page contains a ‘subscribe’ button that allows you to subscribe to notifications of changes to our use of third-party (sub)processors.

15. Hoe ons te contacteren

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, of als u feedback of suggesties hebt om deze privacyverklaring te verbeteren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u uw klacht voorleggen aan de bevoegde toezichthouder in uw rechtsgebied.

If you’re not satisfied with our reply, you may refer your complaint to the relevant regulatorYou can reach our Data Protection Officer at privacy[at]messagebird.com or at our HQ address:

MessageBird B.V.
attn. Wettelijk Department (Data Protection)
Trompenburgstraat 2C1079 TX Amsterdam
The Netherlands


Do you live in the USA, Singapore, Germany, China, Colombia, Australia or in the UK? Check out our lokale adressen if you prefer old-fashioned mail.